bazART.dkFORSIDE
OM BAZART
ART-TO DO!
KONTAKT
NYHEDER
Hjælp til søgning
Find en kunstner i databasen

Oprettet: 2007-06-29 15:17:52
 
 
Arrangementstype
Anmeldelse
 
 
Titel på arrangement
Anmeldelse af Indvandrernes Paradis
 
 
Kunstner
 
 
Sted
Udgivet af Geografforlaget, 140 sider, 160 kr.
 
       
 
Anbefalet af
Elisabeth Windmüller (Frivillig i Dansk Flygtningehjælp)
 
 
Telefon nr.
 
Beskrivelse
De har danske navne i fjerde generation og rejser til Danmark for at lære at tale deres oldeforældres modersmål. Danske emigranters efterkommere i Argentina holder fast i dansk sprog og kultur. Bogen handler om danske indvandrere i Argentina og deres efterkommere. I perioden 1860-1930 rejste knap 13.000 danskere til Argentina, de fleste bosatte sig ca. 450 km. syd for Buenos Aires i et område kaldet "danskertrianglen", som omtrent er på størrelse med Fyn. Danskerne byggede hurtigt et ret lukket samfund op, og her holdt de, gennem flere generationer, fast i deres sprog og kultur. I 13 kapitler portrætteres mennesker, der har en tæt relation til det danske samfund i Argentina, og for nogles vedkommende også til Danmark. Hovedparten er direkte efterkommere af indvandrere, men vi præsenteres også for et par af indvandrerne selv, et dansk præstepar samt en indfødt kvinde, som via sit arbejde på en danskers gård har fået et nært forhold til det danske sprog. Den personlige historie fortælles i hvert kapitel, men bogen handler mest om hvordan det er at leve i Argentina med en anden kultur og (til dels) et andet sprog. Genopdragelse på højskole Der fortælles om hvordan man har arbejdet for at holde sproget og "danskheden" i hævd gennem generationer. Og der fortælles om de personlige overvejelser, de portrætterede, har gjort sig i forhold til at bevare tilknytningen til Danmark, især via sproget. Deres betragtninger spænder vidt; fra at det ikke er så vigtigt, når de nu er argentinere, og til at de gør sig store anstrengelser for at lære dansk eller i hvert fald holde det ved lige. Nogle fortæller om "genopdragelsesrejser", der er foregået på højskole i Danmark samt om at gå i dansk skole selvom de aldrig havde været i Danmark. Andre igen synes det er vigtigere at se fremad og fortæller at deres børn hellere vil lære engelsk end dansk, for det kan de bruge i fremtiden. Det er interessant, som dansker, at få vendt begreberne lidt på hovedet; her kan vi få et indblik i hvordan det er at forsøge at fastholde en identitet og et tilhørsforhold, når man lever i et fremmed land. Og det er da også meningen med bogen, som er skrevet af dansk-kurderen Adil Erdem, der til daglig underviser på Høje-Taastrup Sprogcenter. Han blev blandt andet inspireret til at skrive bogen på grund af diskussioner herhjemme om hvorvidt modersmålsundervisning hindrer integration. At bogen kom til at handle om dansk-argentinere skyldes at Adil Erdem via sit arbejde mødte en ung kvinde, der præsenterede sig som fjerdegenerationsdansker fra Argentina. Hun skulle være i Danmark et år for at lære sproget bedre og tilegne sig mere viden om dansk kultur. Kvinden fortalte også at alle i hendes familie havde danske navne og at alle havde giftet sig med andre dansk-argentinere. Adil Erdem blev både chokeret og fascineret af beretningerne og lovede sig selv, at han en dag ville rejse til Argentina og møde nogle af disse mennesker. Det lykkedes ham, efter en del år, at komme af sted og resultatet af hans rejse og samtaler blev denne bog.
 
Anmeldelse
Bogen kan varmt anbefales, dels er det interessant at læse om de forskellige mennesker og deres historie, og dels er det spændende og tankevækkende at få indsigt i nogle indvandreres tanker om hvordan identitet og kultur hører sammen. Bogen er nem at læse, og selvom den lidt ligner en skolebog, så præsenterer den sig nydeligt. Rækken af portrætter indledes med et udmærket kapitel om den historiske baggrund for danskernes liv i Argentina, skrevet af Rune Vitus Harritshøj, og til sidst i bogen findes links til mere viden om emnet samt om Argentina generelt. Det er altså en bog, der kan læses på flere niveauer; både som portrætbog og som fagbog.
 .
 
Opret profil     Her du rettelser til din profil      Opret anbefaling      Arrangøreres anbefalinger