Krav til effektiv krisekommunikation

Forståelse af krisen er en afgørende faktor i effektiv krisekommunikation. Det er vigtigt at have en klar og præcis forståelse af, hvad krisen indebærer, og hvordan den påvirker de involverede parter. Dette kræver en grundig analyse af krisens årsager, omfang og konsekvenser. Det er også vigtigt at have en klar kommunikationsstrategi, der tager højde for de forskellige interessenter...